Voita ilmainen kattoremontti -arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä: Hämeen Laaturemontti Oy, Jasperintie 273, 33960 Pirkkala

2. Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Suomessa asuvat, 18 -vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka ovat jättäneet/tulevat jättämään tarjouspyynnön omakotitalon peltikattoremontista 8.1.2018 – 13.5.2018 välisenä aikana. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Arvontaan osallistut jättämällä tarjouspyynnön Hämeen Laaturemontti Oy:ltä.

4. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan ainoastaan yhden kerran.

5. Arvonta suoritetaan 14.5.2018, osallistumisajan päätyttyä. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita tarjouspyyntöjä ei hyväksytä kilpailuun. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

6. Osallistuneiden kesken arvotaan ilmoitettu palkinto. Mikäli remontti on jo ehditty toteuttamaan, voittajalle palautetaan maksettu kauppasumma takaisin. Remontti tehdään voittajalle Suomessa sijaitsevaan osoitteeseen. Palkinnon arvo on tarjouslaskelman mukainen kattoremontin arvo.

7. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

8. Voittaessaan kilpailun palkinnon, järjestäjällä on oikeus julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

9. Arvonnan järjestäjä voi halutessaan käyttää voittajan antamia kommentteja ja/tai haastattelua markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

10. Järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot.

11. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

12. Erityisesti huomioitavaa on myös se, että arvonta ei ole Facebookin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin tai vastaavaan mediaan. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan Järjestäjän käyttöön, ei Facebookin tai vastaavan median.